Over Ehrlichia & Anaplasma

Human Ehrlichiosis is een groeiende infectie, overgedragen door teken en werd in 1999 aan de CDC, VS gerapporteerd.

De term Ehrlichiosis is een algemene benaming die verschillende door teken overgedragen etiologische pathogenen omvat op basis van hun overeenkomstige klinische beeld. Deze obligate intracellulaire bacteriën zijn zowel epidemiologisch en etiologisch verschillend van elkaar. Erkend sinds 1935, worden Ehrlichia soorten voornamelijk gezien als veterinaire pathogenen die schapen, geiten, paarden, vee en honden infecteren. In 1953 werd in Japan voor het eerst de Neorickettsia sennetsu waargenomen als eerste menselijke besmetting. De volgende menselijke besmetting werd echter pas in 1986 waargenomen. Momenteel zijn er 5 humane types geïndentificeerd waarvan drie (Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis en Ehrlichia ewingii) klinisch gekarakteriseerd. Noch Ehrlichia canis noch Nerorickettsia sennetsu, de overblijvende humane types, zijn voldoende onderzocht.

Analytes (Measurands) marked with a * are not accredited.

Onze Testen Ehrlichia & Anaplasma

EliSpot

Ehrlichia/Anaplasma EliSpot
(2x ACD/CPDA tube)

IFT, ELISA, Immunoblot

Ehrlichia-IgM en Ehrlichia-IgG-antilichamen
(1x Serum/SST tube)

PCR

Ehrlichia/Anaplasma-DNA-PCR in bloed
(2x EDTA tube)

Tick Test

Anaplasma phagocytophilum-DNA-PCR*
(van de teek)

Bacteriën:

Ehrlichia chaffeensis (Human monocytische Ehrlichiosis = HME),
Anaplasma phagocytophilum (Human granulocytaire Ehrlichiosis = HGE) (gram-negatieve, verplicht intracellulair in granulocyten)

Vector / transmissie:

Ixodes ricinus (pastor bean teek), Ixodes scapularis (hertenteek)

Gastheer:

Wild (bijvoorbeeld herten), huisdieren, mensen

Symptomen (incubatietijd: dagen tot vier weken):

snel begin van beginnende ziekte met koorts, koude rillingen, hoofdpijn en uitputting, hoofdpijn is "scherp, mes-achtig en vaak achter de ogen", spierpijn, geen pijn in de gewrichten, neurologische symptomen, verwarring, zelden diffuse vasculaire rash, waaronder handpalmen en voetzolen (<10%), thromboctopenie, leukopenie, verhoogde leverenzymen

Risicofactoren:

tekenbeet, ouderen, ernstige elementaire ziekte, onderdrukking van het immuunsysteem (kinderen, ouderen)