Ons spectrum aan diensten

Teken overdraagbare ziekten

Ziekte van Lyme / Borreliose

De ziekte van Lyme werd voor het eerst waargenomen in het dorp Lyme,…

Ehrlichia & Anaplasma

Human Ehrlichiosis is een groeiende infectie, overgedragen door teken en werd…

Bartonella

Bartonella soorten zijn via bloed vector-overgedragen, intracellulair,…

Babesia

Babesiose wordt veroorzaakt door een intra-erythrocytsiche parasiet, Babesia…

Chlamydia pneumoniae

Chlamydophila pneumoniae is a species of Chlamydophila, an obligate in…

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis is an obligate intracellular bacterium, gram negative.…

Mycoplasma

Met dacht aanvankelijk dat de Mycoplasma bacterie een virus was omdat het…

Yersinia

Yersinia is a genus of bacteria in the family Yersiniaceae. Its species are…

Rickettsia

The rickettsiae (Rickettsia) form a kind of bacteria of the family…

Overleg

Overleg

ArminLabs biedt consulatie aan voor artsen en natuurgenezers. Wij helpen u bij…